CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Cẩm Vũ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
06/09/2022 09:47:29

Chiều ngày 30/8/2022, Đảng ủy xã Cẩm Vũ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy theo dõi học tập, đồng chí Nguyễn Quang Hinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, công chức và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. 

 
 
Hình ảnh: Các đồng chí về dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp thông tin, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị gồm bốn chyên đề: Chuyên đề 1- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Chuyên đề 2- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyên đề 3- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chuyên đề 4- Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 
Đồng chí Nguyễn Quang Hinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp
thông tin, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức, đảng viên , hội viên trong xã tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng các nội dung cơ bản các Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận, thống nhất ban hành: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới qua đó góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./

BAN BIÊN SOẠN XÃ CẨM VŨ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 422
Trước & đúng hạn: 422
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 13:05:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 20
Tất cả: 34,906