Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
20/11/2023 08:12:35

1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, sáng lập

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ và đứng trước tình thế hiểm nghèo. Đế quốc, thực dân lại rắp tâm gây chiến hòng bắt dân ta trở lại cuộc sống nô lệ. Chính trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng ấy, một số trí thức yêu nước đứng ra vận động và xin phép thành lập Ban Hồng thập tự Việt Nam (tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay).

Đầu xuân năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại biểu Ban vận động thành lập Hồng thập tự Việt Nam, Bác đã hỏi về tình hình lớp cứu thương đang mở, về việc lập Hội, tôn chỉ mục đích và dự kiến chương trình hoạt động, Bác giảng giải về hoạt động của một số Hội Hồng thập tự các nước và một vài tổ chức nhân đạo khác, Bác chỉ dẫn phương hướng hoạt động của Hồng thập tự nước ta và có lời khuyên: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và Người là Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 23 năm từ ngày thành lập Hội tới khi Người qua đời. Bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng.

2. Ý nghĩa ra đời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo. Kể từ đó, ngày 23/11/1946 đã đi vào lịch sử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam mà không phải tổ chức nào cũng có được.

3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (theo Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045):

- Tầm nhìn: Là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, đầu mối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện tại Việt Nam, tham gia hiệu quả các hoạt động nhân đạo quốc tế và đến năm 2045 trở thành hội quốc gia mạnh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

- Sứ mệnh: Vì mọi người, ở mọi nơi, truyền cảm hứng, lan tỏa lòng nhân ái

- Giá trị cốt lõi: Nhân đạo, vô tư, tự nguyên, minh bạch, thích ứng, hiệu quả

4. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh

Đại hội Đại biểu Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ I diễn ra ngày 23/11/1946 tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và bầu Ban Chấp hành do Bác sĩ Vũ Đình Tụng làm Hội trưởng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ II tổ chức ngày 19/11/1960. Trước đó, ngày 05/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Nhà nước gửi công hàm đến Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 công ước Geneve năm 1949 về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh. Ngày 04/11/1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được công nhận chính thức là thành viên Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây là cơ sở pháp lý để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III tổ chức ngày 15-16/12/1965. Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự của Hội, Đại hội đã nhất trí đổi tên Hội Hồng thập tự Việt Nam thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV diễn ra ngày 10-11/12/1971. Đại hội khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia cấp cứu thương binh, nạn nhân chiến tranh, vệ sinh phòng bệnh, hoạt động hợp tác quốc tế. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V tổ chức ngày 11-12/3/1988. Đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI. Đại hội V của Hội cũng là thời điểm triển khai những định hướng cơ bản của Đảng về công tác Chữ thập đỏ theo tinh thần của Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI “Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Đại hội đã đề ra Chương trình hành động 5 năm 1988-1993 gồm 4 nội dung chính: Củng cố phát triển Hội, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện các chính sách xã hội và cứu trợ nhân đạo, hợp tác quốc tế. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân – Bộ trưởng Bộ Y tế - được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI tổ chức ngày 15-17/3/1995. Đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư Đỗ Mười làm Chủ tịch danh dự Hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 07-09/8/2001. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Trần Đức Lương là Chủ tịch danh dự của Hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Ngày 31/7/2003, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỳ họp thứ 4 khóa VII, Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân nghỉ hưu và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã bầu GS. TSKH Nguyễn Văn Thưởng – Thứ trưởng Bộ Y tế - giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII diễn ra ngày 28-29/6/2007 với chủ đề “Chung sức vì nhân đạo” xác định mục tiêu: Giáo dục truyền thống nhân ái, đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội, góp phần chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân, thực hiện vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo”. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp tục làm Chủ tịch danh dự của Hội. Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 với chủ đề “Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống” diễn ra ngày 04-05/7/2012 quyết định 4 định hướng hoạt động lớn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2012-2017, đó là: Phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, phục hồi tái thiết; Chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Công tác xã hội nhân đạo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 08/01/2016, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX lần 5 đã bầu PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội” diễn ra ngày 15-16/8/2017, là dấu mốc quan trọng cho thời kỳ phát triển mới của Hội, hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cuối năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 13/01/2022, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X lần 6 đã bầu Tiến sĩ Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế” diễn ra ngày 29-30/8/2022. Đại hội xác định tám nhóm chỉ tiêu cơ bản cần phải đạt được, tập trung triển khai hai khâu đột phá, một phong trào lớn, một cuộc vận động lớn, hai chương trình trọng điểm và hai đề án. Đó là: Đột phá về vận động chính sách và phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên; Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng” và Đề án “Xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Thị Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

5. Những cống hiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua 77 năm hình thành và phát triển

Ngay sau khi thành lập, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, hầu hết các hội viên Hồng thập tự đã tích cực tham gia phục vụ tại các mặt trận, tổ chức các trạm cấp cứu, bệnh viện dã chiến, bệnh viện hậu phương. Cũng trong thời gian này, Hội Hồng thập tự Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiến hành các hoạt động trao trả tù binh chiến tranh theo đúng tinh thần Luật Nhân đạo quốc tế, góp phần thực hiện chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Từ năm 1955 - 1975, Hội hoạt động trong bối cảnh cả nước tập trung cho hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đã có 15 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội. Đến cuối năm 1970, toàn Hội có 170.000 hội viên, trong đó có 40.000 thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ. Hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vận động trồng cây thuốc nam, trợ giúp nhân đạo, tiếp nhận hồi hương kiều bào, vận động giúp nhân dân sơ tán, đào hầm hào để phòng tránh bom đạn Mỹ, tham gia cứu chữa, vận chuyển thương binh, nạn nhân chiến tranh.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã quét sạch quân xâm lược trên đất nước ta, Bắc Nam thống nhất một nhà. Đồng hành cùng đất nước trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng xã hội mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực phát triển tổ chức, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội, tham gia trợ giúp những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sau chiến tranh, các cấp Hội tập trung chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, tham gia cứu trợ, vận động quyên góp gạo giúp đỡ đồng bào thiên tai, tu sửa, xây mới cầu, tôn tạo đường làng ngõ xóm, sửa chữa phòng học, trạm y tế… Hội hợp tác với ngành y tế trong phòng bệnh vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, trồng cây thuốc nam. Gần 8.000 tổ, đội, trạm cấp cứu được xây dựng ở nhiều địa phương, bắt đầu triển khai phong trào hiến máu nhân đạo.

Bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, hoạt động ứng phó thảm họa của Hội bước đầu chuyển từ cứu trợ thụ động mang tính chất từ thiện, đơn thuần cung cấp các nhu yếu phẩm sau khi bị thiên tai sang chủ động phòng tránh, cứu trợ phát triển, bằng các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng các trung tâm phòng chống thảm họa, trồng rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế… Nhiều mô hình hoạt động xã hội được xây dựng và phát triển: cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người già, tổ cấp cơm cháo miễn phí. Ngày 07/9/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội và mở ra thời kỳ phát triển mới của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đặc biệt, tháng 12/1999, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Đến tháng 8/2001, Hội đã phát triển tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành và quận, huyện với trên 14.000 tổ chức Hội cấp cơ sở, với hơn 7 triệu hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Trong giai đoạn này, nhiều mô hình trợ giúp nhân đạo đã được một số địa phương thực hiện có hiệu quả: “Hũ gạo tình thương”, “Mười người giúp một người”, “Liên gia làm công tác nhân đạo”, “Vì bạn nghèo”, “Tiền lẻ đẻ tiền vàng”, “Nhà nhân đạo”… Chương trình góp vốn, cho vay vốn làm kinh tế là hình thức cứu trợ xã hội bắt đầu được các cấp Hội, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên thoát nghèo. Hoạt động đối ngoại của Hội phát triển mạnh mẽ cả hợp tác song phương và đa phương.

Kế thừa và phát huy kết quả các giai đoạn trước, Hội tập trung củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức, tiến hành toàn diện các mặt công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ; tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo: Trình Quốc hội ban hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ (ngày 03/6/2008), tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, năm 2008, hoạt động của Hội tiếp tục được xã hội ghi nhận thông qua Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, kêu gọi cộng đồng tham gia bằng những việc làm thiết thực, gắn với các đối tượng khó khăn theo sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ.

Ngày 08/6/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 43-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Chỉ thị nhấn mạnh “Công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần giáp dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chính sách xã hội của Đảng”. Việc ban hành Chỉ thị 43 một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác nhân đạo, góp phần củng cố tổ chức Hội và phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo thời gian tới.

Năm 2018, lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm “Tháng Nhân đạo” - tháng cao điểm toàn dân làm công tác nhân đạo, triển khai vào tháng 5 hằng năm, chính thức triển khai từ năm 2021, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong chủ trì phát động và thực hiện các hoạt động nhân đạo của đất nước. Đồng thời, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới”.

Đến nay, toàn Hội hiện có hơn 7 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ hoạt động trên phạm vi toàn quốc, mỗi năm trợ giúp khoảng 18,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong xã hội thông qua những phong trào, cuộc vận động lớn như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, Dự án “Ngân hàng bò” thuộc các lĩnh vực hoạt động trọng tâm: Công tác xã hội, Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Trải qua 76 năm hình thành và phát triển, với những đóng góp, cống hiến của lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – Đổi mới vì sự phát triển bền vững

Bước vào nhiệm kỳ mới 2022-2027, với quyết tâm đổi mới đột phá, từng bước thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, toàn Hội đang nỗ lực từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI bằng những chương trình hành động cụ thể, với 08 chỉ tiêu cơ bản và các định hướng lớn gồm:

- Hai khâu đột phá:

+ Vận động chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động Hội, chủ trì cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo;

+ Phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên, hình thành mạng lưới tổ, nhóm thiện nguyện trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo;

- Một phong trào lớn - Một cuộc vận động lớn:

Phong trào: “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với mục tiêu chính là không ngừng nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện ở mỗi cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, qua đó góp phần hình thành lối ứng xử nhân văn, nhân ái trong xã hội, là hoạt động cụ thể để tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được tổ chức sâu rộng như hoạt động nền tảng, căn cốt của mỗi cấp Hội với sự trợ giúp mạnh mẽ của công nghệ thông tin và vận động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, trường học, khu vực tư nhân, đảm bảo trợ giúp và vận động trợ giúp hầu hết các “địa chỉ nhân đạo” thuộc ngân hàng “địa chỉ nhân đạo” do Hội quản lý và xác định “ngư dân nghèo, khó khăn”, “trẻ em nghèo, khuyết tật” là các “địa chỉ nhân đạo” trong Cuộc vận động này ở những địa bàn liên quan;

- Hai chương trình trọng điểm, đó là: Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” hướng đến cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, hải đảo thuộc 23/28 tỉnh, thành phố có biển; Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” hướng đến hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tập trung tại 27 tỉnh, thành phố (gồm 26 tỉnh, thành đã và đang triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và tỉnh Hòa Bình).

- Hai đề án: Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng”; Đề án “Xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi khó khăn dựa vào cộng đồng”.

Trước mắt, toàn Hội tiếp tục đẩy mạnh hai chương trình trọng điểm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã khởi động từ Tháng Nhân đạo 2022, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động nhân đạo và trước mắt toàn Hội sẽ tập trung thực hiện tốt Phong trào “Tết nhân ái” (kế thừa Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” khởi xướng từ năm 1999) với những đổi mới về phương thức hoạt động hỗ trợ, người dân đến tham dự chương trình được lựa chọn theo nhu cầu thay vì được nhận những món quà cố định trao tặng như trước thông qua hoạt động của Chương trình “Tết nhân ái”.

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2023) diễn ra ngay sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước hãy đoàn kết, đồng lòng để cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ nhân đạo của đất nước, để mỗi người dân, mỗi hoàn cảnh, mỗi vụ thiên tai, thảm họa xảy ra ở địa bàn đều có sự có mặt sớm nhất, kịp thời nhất của những “chiến sĩ áo đỏ”, xứng đáng với sứ mệnh cống hiến không mệt mỏi vì hạnh phúc của nhân dân, sự tiến bộ, công bằng của xã hội cũng như để mỗi người dân Việt Nam “không ai bị bỏ lại phía sau”./.

                                                                                                  MS TUONG - BAN BIÊN TẬP XÃ CẨM VŨ

                                                                                                        (Nguồn: Sưu tầm)

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2078
Trước & đúng hạn: 2078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 02:05:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977 033 597

Email: huutuan320@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 71,545