CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Cẩm Vũ tiếp đoàn kiểm tra của Huyện ủy Cẩm Giàng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 05/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
24/07/2023 09:38:06

Sáng ngày 20/7/2023, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Cẩm Giàng kiểm tra Đảng ủy xã Cẩm Vũ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 05/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng giai đoạn 2021- 2025”. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thành Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Chủ trì hội nghị.

Tham dự buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra còn có đồng chí Ngô Thanh Tùng - HUV, Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - HUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Hoàng Thị Đại - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Lê Văn Hoàng - Phó Chánh phòng Huyện ủy; Đại biểu xã gồm các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội.

 Hình ảnh Hội nghị

Qua kiểm tra cho thấy Đảng ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Đề án, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và triển khai kế hoạch của Đảng ủy tại hội nghị cán bộ, công chức xã, UBKT Đảng ủy, Bí thư các chi bộ đồng thời chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy quán triệt triển khai tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện. Thường xuyên cập nhật, quán triệt, phổ biến tới cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn, tài liệu văn bản mới của Trung ương và cấp ủy các cấp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Hướng dẫn số 05/UBKTTW, ngày 22/11/2022 Hướng dẫn thi hành một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW....; xây dựng và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm đã làm được cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện. Đoàn cũng đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục ngay những hạn chế còn gặp phải để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 05/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng giai đoạn 2021- 2025” tiếp tục được thực hiện tốt.

BAN BIÊN TẬP XÃ CẨM VŨ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2096
Trước & đúng hạn: 2096
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 21:52:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977 033 597

Email: huutuan320@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2,354
Tất cả: 76,371