Tin tức-Sự kiện
Xã Cẩm Vũ tổ chức thành công cuộc Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024
13/06/2022 12:00:00

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024, xã Cẩm Vũ đã chỉ đạo Chi bộ, Ban công tác Mặt trận các thôn thực hiện đầy đủ các quy trình theo Hướng dẫn bầu cử trưởng thôn đảm bảo công khai, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trước, trong và sau ngày bầu cử, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của xã, đài truyền thanh, treo cờ, kẻ vẽ, treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn…. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền tại các cuộc họp của xã, các thôn trên địa bàn. Bầu cử trưởng thôn là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra người đại diện cho nhân dân trong thôn, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

Tối ngày 11/6/2022, cả 3 thôn trong xã Cẩm Vũ tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đây là một hoạt động nghệ thuật mang tính quần chúng do các CLB văn nghệ, CLB dân vũ, các chi hội đoàn thể … của các thôn biểu diễn đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi cho ngày bầu cử.

Đúng 7h00 phút, ngày 12/6/2022, 3/3 thôn trên địa bàn xã Cẩm Vũ đã đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu chọn người đủ điều kiện đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn có 2146 cử tri đại diện cho hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử. Do làm tốt công tác nhân sự 3/3 thôn trên địa bàn xã ứng cử Trưởng thôn đều là Đảng viên có độ tuổi trên 40 đến dưới 65 tuổi và có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên.

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nên cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn. Nhân dân phát huy trách nhiệm, dân chủ, đi bầu đông đủ, đúng quy định.

Về kết quả bầu cử, toàn xã toàn xã có 2146/2474 cử tri đại diện cho hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 86,7% và bầu 1 lần đủ 3/3 Trưởng thôn với tỷ lệ trúng cử từ 79,3% trở lên.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Cẩm Vũ được tiến hành trong không khí sôi nổi, dân chủ, công khai, an toàn, đúng luật và đã thành công tốt đẹp. Qua đó phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Kết quả này đã thể hiện sự tín nhiệm cao của nhân dân đối với các ứng cử viên trong cuộc bầu cử.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CUỘC BẦU CỬ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 04:10:04)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0