AN NINH-QUỐC PHÒNG
NGÀY 24/11/2022 HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ CẨM VŨ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023 (LẦN 2)
23/11/2022 05:05:31

Ngày 18/11/2022 Hội đồng NVQS xã đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2023. Cơ bản các thanh niên trong danh sách khám sơ tuyển đã về khám sức khỏe đầy đủ. Thực hiện NVQS là nhiệm vụ, là trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên có một số ít thanh niên trong danh sách khám tuyển chưa về khám sức khỏe theo quy định. Do đó Hội đồng NVQS tiếp tục phát lệnh điều động thanh niên về khám tuyển NVQS lần 2 vào sáng ngày 24/11/2022.

Căn cứ Theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 1 số điểm quy định về những trường hợp chốn, tránh không tham gia khám tuyển NVQS sẽ bị xử phạt rất nặng như sau:

- Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

- Hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Mức phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Mức phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Sau khi xử phạt công dân vi phạm vẫn tiếp tục phải thực hiện lệnh gọi khám tuyển NVQS; những trường hợp không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự như cố tình không đi khám sức khoẻ theo lệnh gọi thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã báo cáo UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc công dân không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và những công dân đó sau này vào bất kỳ thời gian nào trong năm, khi công dân yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính như đi xin hồ sơ làm việc, đi xuất khẩu lao động….vv thì UBND xã sẽ không xác nhận vào hồ sơ vì công dân đó chưa chấp hành thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Cấp uỷ đảng, chính quyền và HĐNV quân sự xã, rất mong các gia đình đôn đốc con em mình trong danh sách khám tuyển đã vắng khám sơ tuyển về tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đầy đủ vào sáng ngày 24/11/ 2022 tại Trạm Y tế xã.

DANH SÁCH THANH NIÊN VẮNG KHÁM LẦN 1  
BAN BIÊN TẬP XÃ CẨM VŨ 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1702
Trước & đúng hạn: 1702
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 19:21:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 39,114