CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 và báo cáo tổng hợp thu - chi 6 tháng đầu năm 2022
27/09/2022 08:48:45
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3009
Trước & đúng hạn: 3009
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 20:37:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 31,276