CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
28/12/2021 07:39:28

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng các cấp. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 3, xã nhà là trung tâm của cả huyện và phải phong tỏa 02 thôn, 02 xóm để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Nhưng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát. Xã tổ chức thành công và đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các lĩnh vực về văn hóa - xã hội được quan tâm, công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh được hỗ trợ kịp thời; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giá trị tổng thu nhập trên địa bàn ước thực hiện 480,90 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó:

- Trồng trọt, chăn nuôi ước đạt

75,20 tỷ đồng

= 15,64% tổng thu nhập

- Tiểu thủ công nghiệp ước đạt

218,80 tỷ đồng

= 45,50% tổng thu nhập

- Các ngành dịch vụ ước đạt

186,90 tỷ đồng

= 38,86 % tổng thu nhập

2. Tổng thu ngân sách đến ngày 30/11/2021 là 8.280.616.504đ, đạt 99,31% kế hoạch năm; Tổng chi ngân sách đến 30/11/2021 là 4.839.927.775đ, đạt 58,05% kế hoạch giao.

3. Tổng thu nhập đầu người/năm là 59,13 triệu đồng.

4. Tỷ lệ hộ nghèo chung còn 1,48%, giảm 0,18% so với năm 2020, hộ nghèo theo tiêu chí NTM là 0.51%.

5. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,61% giảm 0,08% so với năm 2020.

6. Danh hiệu gia đình văn hóa có 2018/2.254 hộ, đạt 89,52%.

7. Có 3 nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1.

8. Tình hình nông thôn cơ bản ổn định, an ninh chính trị trật tự xã hội được đảm bảo.

B. KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ HỖ TRỢ THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Từ đầu năm 2021, xã đã trải qua 04 đợt dịch, ghi nhận 11 ca F0, giám sát, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho 75 người từ nước ngoài về; 122 người về từ vùng dịch; 204 F1; 1.488 F2; 2.223 F3. Không có trường hợp nào tử vong.

Trong đợt dịch thứ 3, có thời điểm diễn biến dịch bệnh phức tạp, xã đã phải sử dụng 2 địa điểm để cách ly tập trung và phải phong tỏa, cách ly y tế 02 xóm, 02 thôn để thực hiện khoanh vùng dập dịch.

Trước diễn biến phức tạp của các đợt dịch, xã luôn bám sát các văn bản của các cấp để chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đã lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ xã xuống các thôn, đến từng tổ Covid cộng đồng; thực hiện nghiêm việc phong tỏa, giãn cách xã hội, điều tra dịch tễ, tổ chức cách ly y tế kịp thời, linh hoạt và truy vết thần tốc các đối tượng liên quan đến ca nhiễm; thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý các đối tượng thuộc diện phải cách ly; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện và ký cam kết đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly tập trung với quy mô 300 người; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 71 Tổ Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid-19. Tăng cường, tuyên truyền kiểm tra, giám sát và đã xử phạt 61trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 86.050.000đ. Tính đến hết ngày 20/12/2021, toàn xã đã tiêm được 7381 liều vacxin Covid-19, trong đó có 3133 người được tiêm 2 mũi, 354 người được tiêm 3 mũi.

2. Công tác tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân dân cũng như toàn bộ hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã. Có một số doanh nghiệp và nhiều hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động trong thời gian phong tỏa, cách ly y tế, người lao động bị ngừng việc, thu nhập thấp hoặc mất việc làm; các sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được.

Trước tình hình đó, xã đã chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình của địa phương để vừa ứng phó với dịch Covid-19 vừa đảm bảo được sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân và doanh nghiệp. Xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc, thu hoạch lúa xuân, cây rau màu và chăn nuôi trên địa bàn xã, tổ chức sản xuất đúng kế hoạch, thời vụ đồng thời phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy đảm bảo trong khung thời vụ năm 2021.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÔNG TÁC BẦU CỬ

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công, đạt được yêu cầu đề ra: Đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

- UBND xã đã thành lập 8 Tổ bầu cử, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ xã đến thôn đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất; lập và niêm yết danh sách cử tri; xây dựng phương án, Kế hoạch cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,47%, đã bầu số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 24 đại biểu (thiếu 01 đại biểu), số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao (cao nhất trên 90% có 03 đại biểu; thấp nhất dưới 60% có 04 đại biểu).

III. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp

- Thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy năm 2021 theo lịch chỉ đạo của UBND huyện. Tổng diện tích gieo cấy toàn xã là 200,45 ha. Trong đó, lúa chất lượng cao đạt từ 90 đến 95% diện tích. Năng suất trung bình là 5,07 tấn/ha.

- Tuyên truyền xã viên đăng ký 04 tấn giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy.

- Tiếp nhận 45,7 kg thuốc chuột, trong đó vụ Chiêm xuân 23,7 kg, vụ mùa 22 kg; triển khai đồng bộ diệt chuột bằng thuốc hoá học và biện pháp thủ công để đạt hiệu quả cao như đào bắt, bẫy bán nguyệt…

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trong việc kiểm tra đồng ruộng, phát hiện khuyến cáo bà con xã viên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng.

- Thực hiện tốt công tác dịch vụ thuỷ nông và phòng, chống úng nội đồng phục vụ sản xuất.

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội HTX DVNN Cẩm Vũ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; thành lập Tổ xung kích phòng, chống úng nội đồng gồm 11 thành viên.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án ”Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

- Phối hợp với Chi cục khuyến nông tỉnh Hải Dương và Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Giàng tổ chức Hội nghị cấy lúa bằng máy vụ chiêm năm 2022 với diện tích 4 ha/vụ cho 43 hộ gia đình tham gia, giới thiệu khảo nghiệm giống lúa mới VNR 20 trên DT 03 ha; Tổ chức hội nghị trình diễn công nghệ tiên tiến chế biến nông sản năm 2021 cho 40 đại biểu.

- Tổ chức cho các thành viên HĐQT, cán bộ điều hành sản xuất tham gia lớp tập huấn về “Nâng cao năng lực cho cán bộ HTX về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm”.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ đất đai mùa khô, hoàn thành kế hoạch nạo vét mương máng nội đồng phục vụ sản xuất.

- Hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây rau màu vụ đông 50,9/50,9 ha = 100% kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022.

- Tổng diện tích nuôi thả cá là 61,92 ha, tiếp tục ổn định về sản lượng, đạt 470 tấn; Tổng đàn gia súc có 1084 con; đàn gia cầm là 16.473 con. Công tác phát triển chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và công tác giám sát, quản lý phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi được tập trung chỉ đạo. Trong năm, đã tiêm phòng 2 đợt cho đàn gia súc với 1084 liều, đã phun 45 lít thuốc tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; không có ổ dịch bệnh trên địa bàn xã.

2. Quản lý đất đai, Môi trường và Xây dựng

- Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tập trung ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã.

- Trong năm, đã tiếp nhận 246 trường hợp thực hiện giao dịch liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tiếp nhận 15 đơn thư liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. UBND xã đã giải quyết xong 14/15 đơn đạt 93,3%. Tiến hành lập biên bản 20 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, sau khi lập biên bản có 10 trường hợp hộ vi phạm đã tự giải tỏa, UBND xã phải tổ chức giải tỏa, cưỡng chế 05 trường hợp vi phạm, có 5 trường hợp lập biên bản ngăn chặn, sau khi lập biên bản thì các trường hợp vi phạm không tái diễn nhưng không thể khắc phục trả lại hiện trạng như trước khi vi phạm.

- Thực hiện ký lại hợp đồng khoán đất, ao cho các hộ theo quy định của Luật đất đai và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Hoàn thiện hồ sơ trình đấu giá đất 15/18 lô khu dân cư mới thôn Nghĩa Phú.

- Phối hợp với ban giải phóng mặt bằng huyện lập biên bản, phương án đền bù Dự án dân cư số 3 - Khu Lò Gạch thôn Nghĩa Phú.

- Lập hồ sơ thủ tục cấp GCN lần đầu cho 4 hộ gia đình, cá nhân.

- Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo; UBND xã đã cấp chế phẩm và kinh phí cho các thôn để xử lý môi trường; cấp 410 thùng rác cho 03 thôn, khu công cộng để gom chứa rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Dịch vụ, Xây dựng nông thôn mới và Giao thông, thủy lợi

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục phát triển dọc các tuyến đường như 394, 394C. Các ngân hàng đã phối hợp với các hội đoàn thể triển khai và giải ngân các nguồn vốn, xã tạo điều kiện thuận lợi về hồ sơ để hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh doanh dịch vụ, mở mang ngành nghề, đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Xây dựng xã Cẩm Vũ thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025”. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt được, tích cực phấn đấu từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2022 xã Cẩm Vũ đạt chuẩn NTM nâng cao.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương, xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện, các thôn kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm công trình GT-TL trên địa bàn xã; xử lý 01 vụ vi phạm xây dựng công trình trên hành lang công trình Thuỷ lợi và 01 vụ vi phạm hành lang giao thông.

- Đầu tư xây dựng 01 tuyến đường bê tông ra đồng trên 500m từ Mả Trẻ đi ngã tư đồng Vỡ thôn Nghĩa Phú.

- Khởi công xây dựng Nhà để xe của Giáo viên, học sinh và Sân vận động trường Tiểu học.

- Lập hồ sơ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã năm 2021 báo cáo phòng KT-HT huyện. Tổ chức thăm hỏi tặng quà của UBND huyện cho 02 thân nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

4. Công tác Tài chính

- Thực hiện thu theo kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, giao chi thường xuyên thực hiện cơ bản đáp ứng cho các ngành hoạt động.

- Tổng thu ngân sách đến 30/11/2021là 8.280.616.504đ, đạt 99,31% Kế hoạch.

- Tổng chi ngân sách đến 30/11/2021 là 4.839.927.775đ, đạt 58,05% Kế hoạch.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác Giáo dục

* Năm học 2020-2021: - Trường Mầm non có 2 điểm trường gồm một khu trung tâm, một khu lẻ, tổng số có 18 nhóm, lớp, huy động trẻ nhà trẻ ra lớp 119/276 trẻ đạt 43,1%, số trẻ mẫu giáo huy động 404/405 trẻ đạt 99,8%, riêng trẻ 5 tuổi huy động 151/151trẻ đạt 100%. Trẻ đến trường 100% được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, đảm bảo về VSATTP, không để dịch bệnh xảy ra tại trường. Công tác VSMT đảm bảo tốt, an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo.

- Trường Tiểu học có tổng số 805 học sinh, (trong đó có 2 HS khuyết tật học hòa nhập không đánh giá), chia làm 23 lớp. Học sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và rèn luyện có 382/803 em đạt 47,6%; học sinh có thành tích vượt trội môn học và học sinh tiêu biểu 148/803 em đạt 18,4%. Tổng toàn trường 530/805, đạt 65,8%. Hoàn thành chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục: 801/803 em, đạt 99,75%, năng lực 802/803 em, đạt 99,8%. HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 165/165 em, đạt 100%.

- Trường THCS, đầu năm học có 497 học sinh, cuối năm học duy trì 496 học sinh, được biên chế ở 12 lớp. Tuyển sinh lớp 6 đạt tỷ lệ 100%; Học sinh giỏi cấp tỉnh 01 em; Học sinh giỏi cấp huyện: 17 em; Học sinh giỏi cấp trường: 121 học sinh; Học sinh tiên tiến 210 học sinh; Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS có 117/117 em đạt 100%.

Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá thi đua, đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-2021 và trình các cấp đánh giá công nhận danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể.

* Năm học 2021-2022: Trường mầm non có 19 nhóm, lớp, tăng 01 lớp so với năm học trước, trong đó, trẻ nhà trẻ huy động: 75/276 cháu = 27% (cùng kỳ năm trước đạt 35%), trẻ mẫu giáo: 400/405 cháu = 98,7% (năm trước đạt 99,5%), riêng trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 100% và 100% số trẻ ra lớp ăn bán trú tại trường. Trường Tiểu học có tổng số 787 học sinh, chia làm 22 lớp. Trường THCS có tổng số 541 học sinh, biên chế 13 lớp. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và giữ vững. Công tác phòng chống dịch covid-19 trong học đường được triển khai thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, thiết bị dậy, học của các nhà trường tiếp tục được bổ sung, tăng cường theo hướng đồng bộ và hiện đại, đến nay xã có 100% phòng học kiên cố cao tầng (riêng trường Mầm non 02 tầng 8 phòng học xây dựng trước năm 1998 đã xuống cấp nghiêm trọng; nhà Hiệu bộ xây dựng lợp ngói dột nát, thiếu bếp ăn bán trú theo tiêu chuẩn).

- Xã chỉ đạo, duy trì tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Đã động viên khen thưởng cho 28 cháu đỗ vào các trường Đại học đạt điểm chuẩn từ 21 điểm trở lên, 21 cháu HS giỏi và 5 giáo viên giỏi từ cấp huyện trở lên. Tổng kinh phí là 8.500.000đ.

2. Y tế, Dân số

* Công tác Y tế

- Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; Kiểm soát kịp thời dịch sốt xuất huyết: Toàn xã có 12 ca nhiễm, công tác phun khử khuẩn, dập dịch được triển khai và thực hiện kịp thời.

- Đã khám bệnh cho7.386 lượt người. (Đạt 142% kế hoạch trên giao), trong đó khám bệnh BHYT: 3.271lượt người, khám bệnh YHCT: 1.415 lượt người, khám phụ khoa 2.184 lượt người, khám dịch vụ 516 lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú là: 6.281 lượt người. Tổng số ca thủ thuật là: 18 ca. Tổng số lần xét nghiệm là: 31 ca. Số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng: 120 cháu; Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 98,3% đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

- Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia: Chương trình tâm thần, lao, sốt rét, bướu cổ, mắt, da liễu, HIV/AIDS, vệ sinh ATTP đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

* Công tác Dân số

Ban Dân số - KHHGĐ xã đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức tư vấn cho 108 bà mẹ mang thai về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tổng số trẻ sinh trong năm là 92 cháu giảm 6 cháu so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó nam = 48 cháu, nữ = 44 cháu). Sinh con thứ 3 là 16 cháu giảm 13 ca so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 17,3% giảm 12,2% so với năm 2020. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,61% giảm 0,08% so với năm 2020. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai đạt 77%.

3. Văn hóa – Thông tin - TDTT và Đài Truyền thanh

- Làm tốt công tác công tác tiếp âm đài cấp trên, đã phát hơn 2.000 tin bài tuyên truyền; các nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu; các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng; phòng chống, bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm; công tác bầu cử và kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chỉ đạo các thôn thực hiện tốt Hương ước Văn hoá làng; Chỉ đạo, hướng dẫn các chức sắc tôn giáo trù trì các chùa, nhà thờ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, có trách nhiệm quản lý giữ gìn cổ vật, tài sản nơi chức sắc trù trì phụ trách, quản lý.

- Duy trì tốt các phong trào thể dục, thể thao ở các thôn; Tổ chức đội cơ thủ Cờ tướng gồm 5 người và đội tuyển dân vũ xã gồm 40 người tham gia giao lưu tại trung tâm huyện; tổ chức đội tuyển cầu lông đi thi đấu chào mừng đại hội thể dục thể thao huyện Cẩm Giàng lần thứ IX tổ chức, kết quả xã Cẩm Vũ đạt giải Ba toàn đoàn.

- Tổ chức triển khai, bình xét Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Ông bà, Cha mẹ mẫu mực con trung hiếu, cháu thảo hiền năm 2021. Tổng số hộ đạt gia đạt gia đình văn hoá là 2018/2254 hộ đạt 89.52% và Ông bà, Cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền là 59 cặp ông bà cụ thể như sau:

+ Thôn Hoàng Gia: đạt 584/633 hộ = 92.25%

+ Thôn Nghĩa Phú: đạt 433/489 hộ = 88.55%

+ Thôn Phú Lộc: đạt 1001/1132 hộ = 88.4%

- Tổ chức chấm điểm thôn giữ vững phát huy Làng văn hoá: 03 thôn giữ vững Làng văn hoá:

+ Thôn Hoàng Gia: Đạt 90/100 điểm

+ Thôn Nghĩa Phú: Đạt 88/100 điểm

+ Thôn Phú Lộc: Đạt 88/100 điểm

- Năm 2021 xã không có thôn nào được xét, đề nghị huyện khen thưởng.

4. Chính sách xã hội

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. Đã thực hiện chi trả trợ cấp Người có công năm 2021 với số tiền là 3.777.032.000 đồng, thờ cúng liệt sĩ là 70.500.000 đồng, tiền điều dưỡng tại gia đình đợt 1 cho 49 đối tượng với số tiền là 54.390.000 đồng, tiền trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người có công, học sinh sinh viên… là 263.014.000 đồng.

- Phối hợp với các thôn cấp quà tết 2021 cho đối tượng chính sách là 217.200.000 đồng và 273 suất quà hiện vật. Huyện về thăm tặng quà trực tiếp 01 đối tượng bệnh binh với số tiền là 1 triệu đồng; Cấp quà 27/7/2021 cho đối tượng chính sách bằng tiền mặt là 215.000.000 đồng, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo là 43 suất với số tiền là 12.900.000 đồng. Cấp tiền hỗ trợ tiền điện hộ nghèo năm 2021là 38.586.400 đồng, hộ có đối tượng BTXH quý 1,2/2021 là 15.955.200 đồng.

- Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi năm 2021 là 117 cụ với số tiền là 43.750.000 đồng.

- Tiếp nhận hồ sơ và đề nghị mai táng phí cho người có công là 11 đối tượng; thờ cúng liệt sĩ là 02 đối tượng, chất độc hóa học cho 03 đối tượng, đề nghị công nhận và suy tôn liệt sĩ cho 01 đối tượng TB 81% chết do vết thương cũ tái phát, đề nghị hưởng trợ cấp người khuyết tật cho 3 đối tượng, đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với người đơn thân nghèo nuôi 1 con nhỏ là 01 đối tượng, đề nghị chuyển diện đối tượng từ người cao tuổi 80 sang người cao tuổi khuyết tật là 04 đối tượng, đề nghị cho 07 hộ gia đình nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội là 15 đối tượng, đề nghị trợ cấp bảo trợ xã hội cho đối tượng người cao tuổi đủ tuổi 80 là 20 đối tượng.

- Đề nghị huyện thẩm định kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021: Hộ nghèo là 44 hộ, tỷ lệ là 1,48 %; hộ cận nghèo là 60 hộ, tỷ lệ là 2,02%.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Linh mục và các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ Noen năm 2021.

5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính

- Thực hiện triển khai đề án, kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Triển khai thực hiện đề án của Huyện ủy về “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

- Chỉ đạo bộ phận một cửa thực hiên nghiêm túc lịch trực, tiếp công dân; thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính. Trong năm, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả 3.484 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và nhập trên hệ thống phần mềm một cửa do UBND tỉnh quản lý. Năm 2021, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thủ tục hành chính.

- Tiếp tục ký hợp đồng chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng NTM - theo dõi kế hoạch Giao thông thủy lợi đối với ông Nguyễn Văn Thường.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã.

6. Công tác Tư pháp - Hộ tịch

- Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

- Làm tốt công tác chứng thực, hộ tịch; đã khai sinh cho 847 trường hợp, trong đó: khai sinh mới là 97, đăng ký lại 750; đăng ký kết hôn cho 74 trường hợp, trong đó kết hôn mới 28, kết hôn lại 46; khai tử cho 92 trường hợp, trong đó khai tử mới 46, cấp lại 46; chứng thực hồ sơ cho 3865 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch cho 64 trường hợp; chứng thực chữ ký cho 27 trường hợp; cải chính hộ tịch 10, nhận cha con 04 trường hợp.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG; AN NINH CHÍNH TRỊ - TTATXH

Chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

1. Quốc phòng - Quân sự địa phương

- Năm 2021, đã tổ chức lễ giao quân, gặp mặt tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển, xã nhà có 17 thanh niên; lên đường nhập ngũ là 16 thanh niên; 01 thanh niên đi nghĩa vụ công an. Lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 14/15 thanh niên chống, trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Trong đó: Thôn Hoàng gia 01 trường hợp; thôn Phú Lộc 09 trường hợp; thôn Nghĩa Phú 05 trường hợp. Chưa xử lý 01 trường hợp thanh niên do không có mặt tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đã phát lệnh khám sơ tuyển cho các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 52 thanh niên, trong đó: Số thanh niên tham gia khám sơ tuyển là 40 thanh niên; số trúng tuyển là 35 thanh niên; loại 05 thanh niên; vắng khám 12 thanh niên (trong đó có 01 thanh niên là F2). Lập biên bản vi phạm xử lý hành chính 11 thanh niên. Tham gia khám chính thức tại huyện là 36 thanh niên, đủ điều kiện nhập ngũ là 22 thanh niên, không trúng tuyển là 14 thanh niên.

- Tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương là 07 trường hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các đợt huấn luyện, tập huấn do các cấp tổ chức đảm bảo quân số và chất lượng.

- Ban CHQS xã đã tiến hành biên chế 73 đ/c dân quân tự vệ, trong đó trung đội dân quân cơ động là 28 đ/c; dân quân tại chỗ là 27 đ/c; dân quân binh chủng là 15 đ/c; Cối 60 là 03 đ/c. Tổ chức kết nạp 15 đ/c dân quân vào lực lượng và cho ra 15 đ/c dân quân đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật chất, trang bị vũ khí, huấn luyện phục vụ cho công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã năm 2021 được huyện đánh giá đạt kết quả tốt.

- Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng 1 đại đội xung kích 120 đ/c.

- Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ cho 01 đối tượng đề nghị giám định thương tật theo Thông tư 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22/10/2013 của Bộ LĐTBXH-BQP về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

- Tổ chức chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên năm 2021 là 94 đ/c.

- Tổ chức thăm, tặng quà cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

2. An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội

- Năm 2021, tình hình An ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện thực hiện kiểm tra chuyên đề xử phạt nồng độ cồn 04 đối tượng; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp liên quan đến an ninh mạng; 01 trường hợp đi từ vùng có dịch về, khai báo y tế muộn; 01 trường hợp về phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến các công tác phòng chống Covid-19, phát hiện 61 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch đã xử phạt tổng số tiền 86.050.000 đồng.

- Xử phạt 04 trường hợp về cư trú; 01 vụ việc có liên quan đến tín dụng đen; 04 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 02 vụ việc về kinh tế với tổng số tiền đồng là 2.300.000đ.

- Thực hiện tốt chế độ trực và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Trong năm, đã nhập khẩu: 17 trường hợp; chuyển khẩu: 36 trường hợp; nhập khai sinh: 67 trường hợp; cắt khẩu do khai tử: 33 trường hợp; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu: 8 trường hợp; tách hộ: 8 trường hợp; tạm trú: 42 trường hợp.

- Phối hợp đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa đối tượng Nguyễn Phụ Quyền, sinh năm 1991, HKTT: Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng đến trung tâm cai nghiện bắt buộc theo quyết định của TAND huyện Cẩm Giàng.

- Bắt 01 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Phối hợp làm căn cước công dân cho trên 4.800 công dân trên địa bàn xã.

- Thực hiện đánh số hồ sơ hộ khẩu và cập nhật số hồ sơ hộ khẩu, điều chỉnh dữ liệu thông tin dân cư qua hệ thống cơ sở ở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Triển khai kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra Phòng cháy, chữa cháy với hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

IV. HOẠT ĐỘNG CÁC THÔN

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì các hoạt động của thôn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND xã giao.

- Xây dựng bãi đỗ xe khu di tích Đền Xưa thôn Nghĩa Phú với tổng kinh phí là 387.680.000đ, trong đó quỹ đền là 250.000.000đ, còn lại sử dụng quỹ của thôn.

- Tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo và phân công của BCĐ xã. Tiếp nhận các nguồn ủng hộ về thôn, cấp phát cho nhân dân đảm bảo theo quy định.

- Quản lý, đôn đốc các Tổ Covid cộng đồng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

- Tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; vệ sinh chuồng trại chăn nuôi để phòng bệnh.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cơ bản thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, các ban ngành đoàn thể của xã với ngành dọc cấp trên và các thôn trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của như phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với dự toán, kế hoạch năm. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát. Chi ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi và đúng các quy định. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội được quan tâm, cơ sở vật chất các trường học từng bước được tăng cường. Chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt.

2. Hạn chế, tồn tại

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa đồng bộ. Năm 2021, xã chưa đạt mục tiêu về đích Nông thôn mới nâng cao.

- Vẫn còn tình trạng vi phạm đất đai, hành lang giao thông. Công tác cấp GCN QSD đất lần đầu còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Công tác tuyển quân còn gặp nhiều khó khăn; Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định song chưa vững chắc, số vụ việc vi phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội giảm chậm. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý còn có vụ việc chưa kịp thời.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân còn một số bất cập, nhất là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công an, một số thủ tục chưa qua một cửa.

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế

1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cơ chế chính sách của Nhà nước ban hành chưa đồng bộ, lạm phát, giá cả vật tư biến động. Các tai nạn, tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi. Khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc về đích Nông thôn mới nâng cao ở một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, cần nhiều kinh phí và thời gian để thực hiện, hiện nay xã còn số nợ xây dựng cơ bản khi về đích NTM chưa có nguồn trả.

- Có vụ việc giải quyết chưa dứt điểm vi phạm đất đai, hành lang giao thông, do vi phạm các thời kỳ cũ lên công tác giải quyết gặp khó khăn và cấp GCN QSD đất còn chậm do công tác phối hợp giữa cơ sở thôn với chính quyền chưa tốt và một phần nguyên nhân do hồ sơ lưu trữ qua các thời kỳ không đầy đủ, còn có những vướng mắc liên quan đến quy định về việc thu tiền sử dụng đất.

- Sự vào cuộc của hệ thống chính trị có lúc chưa được đồng bộ nên hiệu quả công việc, có việc chưa được cao.

- Có số ít cán bộ, công chức từ xã đến thôn có thời điểm thiếu quyết liệt, sâu sát, chưa phát huy hết tính tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ của mình được giao.

- Nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cố tình trốn tránh, việc xử phạt vi phạm chưa có tính răn đe gây khó khăn trong công tác tuyển quân.

- Lực lượng công an xã chủ yếu trực tại trạm công an gây bất cập trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Phần thứ hai

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã tăng 8-9%. Trong đó:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 3-5%.

- Giả trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8-10%.

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8-10%.

2. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản duy trì 170 triệu đồng/ha;

3. Phấn đấu tăng thu ngân sách từ 8-10% kế hoạch huyện giao;

4. Bình quân thu nhập đầu người từ 63,7 đến trên 64 triệu đồng/người/năm;

5. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/5 tổng số hộ nghèo so với năm 2021;

6. Có trên 92% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; cả 03 thôn đều giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; có thôn được huyện khen.

7. 100% số thôn, khu dân cư duy trì tổ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; vận chuyển, xử lý, chôn lấp đúng quy định;

8. Trường Mầm non, trường THCS và trường Tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1; Phấn đấu có 1 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2.

9. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Quốc phòng, Quân sự địa phương được duy trì tốt.

10. Đăng ký “Chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Đẩy nhanh tiến độ xét cấp GCN QSD đất lần đầu cho nhân dân.

3. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại xã.

4. Tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi, xây dựng trái phép. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn xã.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Tập trung chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn về nguồn nước để gieo cấy hết diện tích lúa vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

- Tập trung thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”, thực hiện mô hình cấy lúa bằng máy và khảo nghiệm giống mới VNR 20 tại thôn Hoàng Gia.

- Phối hợp với trung tâm dịch vụ NN huyện làm tốt công tác dự báo, phòng trừ dịch hại bảo vệ cây trồng.

- Thực hiện tốt công tác dịch vụ nông nghiệp phục vụ cây trồng và phòng chống úng nội đồng khi có mưa bão xảy ra.

- Tiếp tục duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường kiểm soát giết mổ kiểm dịch và vệ sinh thú y.

2. Quản lý Đất đai và Môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thu hồi đất tại khu Lò Gạch, thôn Nghĩa Phú.

- Tiếp tục thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch năm 2021 chuyển tiếp.

- Thực hiện các bước, thủ tục trình cấp trên đấu giá 02 lô đất ao Quán Tương và 03 lô đất ao trước cửa ông Tuấn Sáu thôn Phú Lộc.

- Triển khai thực hiện các dự án, công trình mới theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thực hiện dự án nguồn ngân sách của huyện (huyện là chủ đầu tư): Khu Công Viên, Con Ngựa thôn Hoàng Gia mức đầu tư 20 tỷ đồng; Điểm dân cư số 6 - khu Cầu Mang, thôn Hoàng Gia, giai đoạn 2 mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện đường gom dân sinh thuộc tuyến kênh T3B và đường tỉnh 394 từ km0 đến km+900 xã Cẩm Vũ, khái toán 20 tỷ đồng.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị xét duyệt cấp GCN QSD đất lần đầu.

- Tăng cường tuyên truyền công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt để người dân không tự ý xả rác ra các tuyến đường giao thông và trên các tuyến kênh tưới tiêu gây ô nhiễm môi trường.

3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Giao thông - Xây dựng và Xây dựng NTM nâng cao

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025.

- Tiếp tục xây dựng đường bê tông ra đồng, máng chính nội đồng theo kế hoạch năm 2021 chuyển tiếp.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương, Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện, cơ sở thôn kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm công trình GT-TL trên địa bàn xã.

4. Công tác Tài chính

- Tập trung rà soát các nguồn thu để có biện pháp đôn đốc các khoản thu nộp vào ngân sách. Phấn đấu đến hết năm 2022 có tăng thu ngân sách chi thường xuyên từ 8-10%.

- Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo chi tiết kiệm, có hiệu quả, đúng mục đích và tập trung quản lý các nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội, đồng thời cân đối nguồn đảm bảo kinh phí thanh toán cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Xây dựng dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

5. Công tác Giáo dục

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Tiếp tục triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Phấn đấu năm 2022, có 1/3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức thu các khoản đóng góp của học sinh đúng quy định, tránh việc lạm thu; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý dạy thêm, học thêm, kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài chính, ngân sách đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra trong các nhà trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, các thôn, các nhà trường và xã, kịp thời động viên thầy giáo, cô giáo, các em học sinh có thành tích cao trong dạy và học.

6. Y tế, Dân số

- Tăng cường và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, luôn sẵn sàng ứng phó nếu có dịch bệnh xảy ra trên mọi cấp độ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình y tế Quốc gia; chủ động phòng, chống, kiểm soát các ổ dịch không để các ổ dịch lây lan trên địa bàn xã. Đảm bảo chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện nghiêm chế độ thường trực tại trạm đảm bảo sơ cấp cứu và khám chữa bệnh kịp thời. Thực hiện tốt các chương trình y tế, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi theo lịch đảm bảo an toàn.

- Xây dựng kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hịên đồng bộ công tác tuyền truyền vận động. Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế. Tập mũi nhọn tuyên truyền vận động đến các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3. Tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022; phấn đấu tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 10%.

7. Văn hóa, Thông tin, Truyền thanh

- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục thực hiện việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xưa.

- Nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa và đảm bảo tính bền vững của phong trào. Chỉ đạo 03 thôn duy trì và phát huy danh hiệu Làng văn hóa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX theo chỉ đạo của cấp trên.

- Khảo sát hệ thống loa truyền thanh xã, xây dựng kế hoạch tu sửa, lắp mới kịp thời đảm bảo luôn thông suốt để Nhân dân nắm được các thông báo của đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai.

8. Chính sách, Lao động thương binh - Xã hội

Tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Chủ động rà soát, tổng hợp số liệu các đối tượng chính sách, hộ dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới. Tập trung xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

9. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng hòm thư công vụ trong giải quyết công việc. Phấn đấu cải thiện chỉ số thứ hạng cải cách hành chính so với năm 2021.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Kê khai, công khai tài sản cán bộ, công chức theo quy định. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cuối năm đối với tập thể và cá nhân năm 2022.

10. Quốc phòng - Quân sự địa phương

- Duy trì nghiêm chế độ trực sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp giữ vững ổn định tình hình cơ sở.

- Thực hiện tốt các bước trong quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia tập huấn cán bộ giáo viên bộ binh, binh chủng, tham gia Lễ gia quân huấn luyện tại huyện và huấn luyện DQTV theo kế hoạch của cấp trên, đảm bảo đủ về số lượng cũng như chất lượng quân số tham gia.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp nhận các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên, xác nhận di chuyển nghĩa vụ nam thanh niên đi học các trường đại học, cao đẳng theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện tốt công tác quản lý khu cách ly Covid-19 tập trung trên địa bàn xã.

- Mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 04 tại xã năm 2022

11. An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội

Nắm chắc tình hình, đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời theo diễn biến dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong công tác truy vết các đối tượng liên quan. Phòng ngừa không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung giải quyết ổn định tình hình các điểm đang còn vướng mắc trong triển khai các dự án, các điểm vi phạm về xây dựng, quản lý đất đai, không để phát sinh mới vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn. Đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm từ cơ sở. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

12. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

Duy trì lịch trực, tiếp công dân. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ công chức và nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.

13. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid; Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung để thực hiện “4 tại chỗ”; thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật cấp độ dịch theo quy định. Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc các trường hợp có nguy cơ cao. Rà soát chặt chẽ người đến, về từ các khu vực có dịch, người từ tỉnh khác về địa phương.

Tiếp tục tổ chức tiêm chủng nhanh vacxin phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi được phân bổ vacxin. Tổ chức triển khai tiêm vacxin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong thời gian sớm nhất.

14. Hoạt động các thôn

- Làm tốt nhiệm vụ, đúng trách nhiệm và quyền hạn, nắm bắt và phản ánh kịp thời những diễn biến ở thôn; tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc sử dụng đất đai, xây dựng các công trình trên đất chuyển đổi theo quy định pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường và hành lang giao thông - thủy lợi; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, quản lý tốt các đối tượng trong thời gian cách ly tại gia đình, các đối tượng phải tiếp tục theo dõi sức khỏe và các đối tượng từ tỉnh khác và từ vùng dịch về trên địa bàn thôn.

- Xây dựng phương án và tổ chức thu các khoản đóng góp của thôn đã được thông qua.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND xã Cẩm Vũ trân trọng báo cáo./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 422
Trước & đúng hạn: 422
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 13:10:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 20
Tất cả: 34,906