CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KẾ HOẠCH Tổ chức di chuyển, đưa chợ mới Phú Lộc vào hoạt động
28/12/2021 08:27:38

KẾ HOẠCH Tổ chức di chuyển, đưa chợ mới Phú Lộc vào hoạt động

Căn cứ vào luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Căn cứ Nghị định số: 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ vào Quyết định Số: 20/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 về Sửa đổi một số Điều Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ vào chứng nhận số 219/NT-PCCC, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Công an tỉnh Hải Dương về nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy tại khu dân cư, thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương.

Căn cứ thủ tục pháp lý và tiến độ đầu tư của dự án Khu dân cư, thương mại và chợ Phú Lộc xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng; Căn cứ vào tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng khu Chợ Phú Lộc và nguyện vọng của các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ Phú Lộc cũ;

Căn cứ Quyết định số:136/QĐ-UBND, ngày 14/6/2021 của UBND xã Cẩm Vũ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển, đưa chợ vào hoạt động, chợ Phú Lộc - xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

Để đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn xã nhất là tuyến đường tỉnh lộ 394 và đường vào UBND xã tình trạng các hộ kinh doanh buôn bán đã lấn chiếm lòng đường gây cản chở giao thông, mất mỹ quan. Năm 2019 UBND tỉnh Hải Dương đã quy hoạch Khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc, trong đó có khu phố thương mại và chợ dân sinh đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao toàn bộ dự án chợ cho UBND huyện và UBND xã quản lý cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường họp chợ gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tạo điều kiện tốt cho nhân dân được kinh doanh, mua bán hàng hóa thuận lợi. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vũ xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ Phú Lộc (cũ), cùng với khu chợ tạm phát sinh trên tuyến đường trong địa bàn xã vào chợ mới Phú Lộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng về quản lý, kinh doanh và phát triển chợ mang nét đặc trưng văn hóa của địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của huyện nói chung và của xã Cẩm Vũ nói riêng. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tổ chức, sắp xếp cho các hộ kinh doanh tại chợ cũ sang kinh doanh tại chợ mới, nhằm mục đích khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, ô nhiễm môi trường, ANTT, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại chợ Phú Lộc (cũ).

- Giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan nông thôn mới trước, trong và sau khi đưa chợ vào hoạt động.

- Để tăng cường, khắc phục và đào tạo về năng lực chuyên môn trong công tác quản lý và điều hành chợ của cán bộ Ban quản lý chợ để đảm bảo cho công tác hoạt động quản lý, điều hành chợ được nâng cao đáp ứng được công tác quản lý điều hành chợ hạng 3.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức, sắp xếp cho các tiểu thương vào bán hàng tại chợ mới đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo từng ngành hàng.

- Công tác chuẩn bị về hạ tầng, các hạng mục chợ, cơ sở vật chất, điện, nước, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hệ thống phòng chống cháy nổ phải được thực hiện vận hành thử nghiệm đảm bảo đủ điều kiện, nghiệm thu trước khi đưa chợ vào hoạt động.

- Có phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, các gian hàng trong chợ đảm bảo thuận lợi và khoa học cho người bán và người mua.

- Tổ chức công tác quản lý hoạt động chợ có hiệu quả, khai thác tốt hạ tầng thương mại; thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện chủ trương đưa chợ Phú Lộc vào hoạt động, UBND huyện Cẩm Giàng đã tập chung chỉ đạo và triển khai các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo và ban hành các văn bản

- Ngày 14/6/2021 UBND xã Cẩm Vũ ký Quyết định số:136/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo di chuyển chợ mới Phú Lộc.

- Ngày 17 /6/2021 UBND xã Cẩm Vũ ký thông báo số 29/TB-UBND về việc thông tin chính sách đăng ký vị trí kinh doanh chợ Phú Lộc.

- Ngày 11/10/2021 UBND xã Cẩm Vũ thành lập Ban quản lý lâm thời Chợ Phú Lộc và quy chế hoạt động của BQL chợ lâm thời.

Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 2264/UBND-VP về viêc ghiệm thu các hạng mục: Chợ dân sinh, công trình phụ trợ và các công trình hại tầng kỹ thuật nội bộ chợ dân sinh của chợ Phú Lộc thuộc dư án Khu dân cư, thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

- Thông báo số: 29, 35/TB-UBND Về kế hoạch tổ chức di chuyển tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Phú Lộc mới và tiếp nhận đơn xin đăng ký vào chợ Phú Lộc mới; thông báo đến các hộ tiểu thương chủ trương chuyển chợ của UBND xã Cẩm Vũ, chính sách ưu tiên đối với các hộ kinh doanh tại chợ Phú Lộc, chính sách thu phí và lệ phí, kế hoạch và thời gian triển khai di chuyển chợ, tiếp nhận đơn đăng ký sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ mới, trong đó có thời gian bắt đầu là ngày 19/06/2021và thời hạn cuối cùng tiếp nhận đơn là ngày 22/7/202.

- Ngày 02/7/2021 BCĐ xã có thông báo số 73, Về việc tiếp nhận đơn xin đăng ký và thời gian di chuyển tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Phú Lộc (mới).

2. Công tác tuyên truyền, vận động và giải đáp thắc mắc của các hộ tiểu thương

UBND xã đã chỉ đạo đài truyền thanh của xã viết tin bài tuyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã và các thôn về các văn bản của UBND huyện và UBND xã về công tác di chuyển chợ mới Phú Lộc về chủ trương, chính sách di chuyển chợ đến tất cả các hộ kinh doanh; phát thông báo và phiếu đăng ký gian hàng đến trực tiếp các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cũ, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các hộ kinh doanh theo thẩm quyền.

Ngày 28/7/21 UBND xã ban hành Quyết định số: 151 về việc Thành lập tổ tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương tại chợ Phú Lộc cũ chuyển vào chợ mới Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

3. Các hạng mục chợ mới Phú Lộc được quy hoạch phê duyệt

- Tổng diện tích chợ: (4.386,08m2) với 180 điểm kinh doanh các ngành hàng, hệ thống PCCC tự động, có hệ thống ánh sáng đảm bảo, điện cho tại từng điểm kinh doanh.

- Khu chợ dân sinh có mái che:180 điểm kinh doanh.

- Khu nhà BQL chợ: 03gian, diện tích 45 m2, trang bị các thiết bị đảm bảo, hệ thống bộ đàm nội bộ phục vụ công tác theo dõi và quản lý.

- Bãi đỗ xe diện tích m2: Diện tích 1554,58 m2 nền bê tông.

- Bãi tập kết rác thải + khu vệ sinh: diện tích 61 m2.

- Khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn: đã hoàn thiện.

- Hệ thống PCCC: Đã được nghiệm thu và vận hành hoạt động.

- Hệ thống cấp điện nước: Được cấp tới từng điểm kinh doanh.

- Hệ thống đường nội bộ khu chợ: Hoàn thiện vệ sinh sạch sẽ.

4. Hìnhthức quản lý

Thực hiện theo công văn số: 2264/UBND-VP ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương, về viêc nhiệm thu các hạng mục: Chợ dân sinh, công trình phụ trợ và các công trình HTKT nội bộ chợ dân sinh của chợ Phú Lộc thuộc dư án Khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng

4.1. Tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác các dịch vụ tại chợ.

4.2. Bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

4.3. Xây dựng trình Phương án bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của tiểu thương kinh doanh tại chợ.

4.4. Xây dựng Nội quy, quy định về công tác quản lý chợ theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp quản lý chợ, tổ chức điều hành, quản lý chợ hoạt động và xử lý mọi hành vi, vi phạm Nội quy, quy định đã ban hành.

4.5. Ký hợp đồng với các tiểu thương về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật (áp dụng chính sách ưu đã ban hành).

4.6. Tổ chức thông tin kinh tế, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đối với Nhà nước theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

4.7. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh, công tác ANTT, ATVSTP, PCCC toàn chợ và có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

- UBND xã Cẩm Vũ thành lập Ban Quản lý lâm thời (BQL) có chức năng nhiệm vụ quản lý, thu phí, lệ phí Chợ dân sinh thôn Phú Lộc theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương.

- Quản lý, bảo vệ tài sản trong khuôn viên chợ Phú Lộc (có danh sách kèm theo).

- Tổ chức quản lý thu lệ phí chợ, nộp tiền vào ngân sách UBND xã Cẩm Vũ đúng quy định trong hợp đồng.

- Tổ chức, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vận hành hệ thống và đảm bảo công tác PCCC, CNCH (cứu nạn, cứu hộ) theo quy định của Nhà nước.

5. Số lượng các tiểu thương đăng ký vào kinh doanh tại chợ Phú Lộc

Tổng số đơn xin đăng ký là 137 tiểu thương và 86 tiểu thương đang kinh doanh trong chợ Phú Lộc cũ:

Danh sách các ngành hàng như sau:

STT

Ngành hàng

Hộ KD tại chợ cũ

Hộ đăng ký mới năm 2021

1

Cá và hải sản

3

1

2

Hàng ăn

14

15

3

Hàng khô

10

24

4

Hàng mã

0

0

5

Hàng hoa quả

7

15

6

Quần áo, giày dép

11

7

7

Hàng rau, củ quả

11

17

8

Tạp hóa

5

17

9

Hàng thịt, lòng, giò chả

25

28

10

Thực phẩm

0

0

11

Ngành khác

 

14

Tổng:

86

137

III. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO CÁC HỘ KINH DOANH TẠI CHỢ PHÚ LỘC

1. Đối tượng áp dụng

1.1 Các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Phú Lộc (cũ) nộp đơn đăng ký xin di chuyển vào chợ Phú Lộc (mới) có xác nhận của UBND xã.

1.2. Các hộ kinh doanh khác có hộ khẩu tại xã Cẩm Vũ có nhu cầu kinh doanh buôn bán tại chợ đã đăng ký thuê điểm kinh doanh vào chợ Phú Lộc (mới) với UBND xã Cẩm Vũ năm 2021, có danh sách xác nhận của UBND xã Cẩm Vũ.

1.3 Các tổ chức, cá nhân khác có hộ khẩu ngoài xã Cẩm Vũ có nhu cầu kinh doanh, buôn bán trong Chợ Phú Lộc (mới) đến đăng ký với UBND xã Cẩm Vũ.

2. Chính sách ưu tiên

2.1. Nguyễn tắc chung

- Đảm bảo 100% các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ Phú Lộc (cũ) được sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ mới với số điểm kinh doanh bằng số điểm kinh doanh hiện đang kinh doanh.

- Căn cứ vào thực tế số điểm kinh doanh còn lại sẽ phân bổ cho các hộ đã đăng ký xin thuê điểm kinh doanh vào chợ mới với UBND xã Cẩm Vũ năm 2021.

- Sắp xếp, phân chia ngành nghề hàng và các điểm kinh doanh trong chợ mới, theo nguyên tắc bốc thăm công khai, căn cứ trên danh sách đăng ký cùng với quy hoạch phân khu ngành hàng trong chợ Phú Lộc (mới).

2.2. Chính sách ưu tiên

Thứ tự ưu tiên cho bốc thăm chọn vị trí như sau:

Thứ nhất: Các tiểu thương hiện đang kinh doanh trong Chợ Phú Lộc (cũ) có đơn xin vào chợ mới được UBND xã Cẩm Vũ xác nhận.

Thứ hai: Các hộ kinh doanh khác có hộ khẩu tại xã Cẩm Vũ có nhu cầu kinh doanh buôn bán tại chợ đã đăng ký thuê điểm kinh doanh vào chợ Phú Lộc mới với UBND xã Cẩm Vũ năm 2021, có danh sách xác nhận của UBND xã Cẩm Vũ.

Thứ ba: Các hộ kinh doanh khác không có hộ khẩu tại xã Cẩm Vũ nhưng có nhu cầu kinh doanh buôn bán tại chợ, có đơn đăng ký kinh doanh với UBND xã Cẩm Vũ năm 2021, có danh sách xác nhận của UBND xã Cẩm Vũ.

3. Chính sách thu phí thuê, sử dụng điểm kinh doanh

3.1. Đối với các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Phú Lộc (cũ) sẽ được bốc thăm nhận số điểm kinh doanh bằng số điểm kinh doanh tại chợ cũ và đúng ngành hàng đang kinh doanh. Các tiểu thương có hộ khẩu tại xã Cẩm Vũ khi có nguyện vọng vào chợ mới Phú Lộc kinh doanh, đều được bốc thăm 01 vị trí kinh doanh theo ngành hàng đăng ký; Miễn phí thuê, sử dụng điểm kinh doanh 24 tháng cho toàn bộ các hộ thuộc diện này.

Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ và di chuyển hàng hóa từ chợ cũ vào chợ mới Phú Lộc như sau:

- Các tiểu thương kinh doanh hàng hóa lưu lại qua đêm tại chợ cũ (Như: quần áo, giày dép, tạp hóa….) được hỗ trợ 1 triệu đồng/9m2 tương đương với 01 điểm kinh doanh chợ Phú Lộc (mới), các hộ khác được hỗ trợ 500 nghìn đồng/hộ.

- Các tiểu thương tại chợ cũ có lều lán, lợp mái được hỗ trợ kinh khí tháo dỡ 60.000 đồng/m2.

Kinh phí hỗ trợ này sẽ được BCĐ thanh toán sau khi chuyển vào chợ mới.

3.2. Các hộ kinh doanh khác không thuộc hộ khẩu xã Cẩm Vũ có nhu cầu kinh doanh tại chợ mới, khi nộp đơn đăng ký cũng được bốc thăm vị trí ngành hàng kinh doanh. Miễn phí 12 tháng phí chỗ ngồi kinh doanh.

- Khi hết thời gian ưu tiên, mức phí thuê điểm kinh doanh sẽ tính theo 3 mức vị trí như sau (Theo Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng):

* Khu vực có mái che:

+ Vị trí 1: 20.000 đồng/m2/tháng. Là điểm kinh doanh có mặt tiền hướng đường chính hoặc có 2 mặt tiền đường nội bộ bên ngoài chợ.

+ Vị trí 2: 15.000 đồng/ m2/ tháng. Là điểm kinh doanh có một đường nội bộ bên ngoài chợ hoặc có hai mặt tiền đường nội bộ bên trong chợ.

+ Vị trí 3: 10.000 đồng/m2/tháng. Là các điểm kinh doanh còn lại trong chợ.

* Khu vực không có mái che:

+ Các hộ kinh doanh cố định: 4.000 đồng/m2/tháng.

+ Các hộ kinh doanh không cố định:

a). Hàng có giá trị dưới 100.000 đồng là : 3.000 đồng/lượt.

b). Hàng có giá trị từ 100.000 đồng đến dưới 300.000 đồng là: 4.000 đồng/lượt.

c). Hàng có giá trị từ 300.000 đồng đến dưới 500.000 đồng là: 5.000 đồng/lượt.

d). Hàng có giá trị trê 500.000 đồng là: 6.000 đồng/lượt.

3.3. Các loại khác

Bao gồm:

- An ninh trật tự (bảo vệ an ninh buôn bán tại chợ…).

- Vận hành các hạ tầng kỹ thuật: điện, nước và PCCC.

- Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…..

Mức thu này căn cứ vào quy định chung của UBND tỉnh Hải Dương về mức thu phí và lệ phí và thỏa thuận với các đơn vị liên quan về dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải….. để tính tổng bình quân m2/điểm kinh doanh.

3.4. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô: Theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/03/ 2018 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

a) Xe đạp:

- Ban ngày: 1.000 đồng/lượt.

- Ban đêm: 2.000 đồng/lượt.

b) Xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và 3 bánh:

- Ban ngày: 3.000 đồng/lượt.

- Ban đêm: 6.000 đồng/lượt.

c) Xe ô tô và máy kéo các loại:

- Ban ngày:

+ Xe dưới 15 chỗ, xe tải dưới 2 tấn: 10.000 đồng/lượt.

+ Xe khách, xe du lịch từ 15 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 2 tấn trở lên: 15.000 đồng/lượt.

- Ban đêm:

+ Xe dưới 15 chỗ, xe tải dưới 2 tấn: 15.000 đồng/lượt.

+ Xe khách, xe du lịch từ 15 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 2 tấn trở lên: 22.000 đồng/lượt.

- Phí trông hàng hóa qua đêm: Căn cứ vào tính chất phức tạp của quản lý và điều hành chợ, UBND Cẩm Vũ, Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Cẩm Vũ sẽ ra quyết định sau.

- Điện, nước sử dụng: Thu theo mức thu quy định của Nhà nước với số lượng thực tế sử dụng

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngày 18/6/2021

BCĐ ra thông báo chính sách cho tiểu thương và tiếp nhận đơn đăng ký vào chợ mới.

BCĐ di chuyển chợ Phú Lộc

Ngày 13/7/2021

UBND xã Cẩm Vũ cùng BCĐ tổ chức họp toàn bộ tiểu thương tại chợ phổ biến chính sách ưu tiên cho bà con kinh doanh tại chợ và thông báo kế hoạch di chuyển chợ cũ vào chợ mới Phú Lộc

UBND xã Cẩm Vũ, BCĐ chuyển chợ Phú Lộc.

Từ 12/11 đến ngày 16/11/2021

(10 ngày)

BCĐ Chợ tiếp tục nhận Phiếu đăng ký từ các hộ tiểu thương; tổng hợp, lên danh sách chi tiết.

BCĐ di chuyển chợ Phú Lộc

Ngày 17/11/2021 đến 20/11/2021

BCĐ chuyển chợ Phú Lộc thẩm định danh sách đăng ký. Chốt Quy hoạch phân bổ ngành nghề hàng. Niêm yết dánh sách bốc thăm.

BCĐ di chuyển chợ Phú Lộc

Ngày 28/11/2021 đến ngày 29/11/2021

Ngày 28/11/2021:

Buổi sáng: Tổ chức bốc thăm các hộ kinh doanh tại chợ (Cũ) .

Buổi chiều: Tổ chức bốc thăm cho các hộ có hộ khẩu tại xã Cẩm Vũ.

Ngày 29/11/2021

Tổ chức bốc thăm công khai cho các hộ kinh doanh có hộ khẩu ngoài xã Cẩm Vũ.

Thiết lập văn bản bàn giao vị trí điểm kinh doanh.

BCĐ chuyển chợ Phú Lộc

Ngày 28/11 đến ngày 30/11/2021 (3 ngày)

Tổ chức di chuyển hàng hóa vào chợ và sửa chữa điểm kinh doanh cần thiết

Chính thức đưa chợ mới vào hoạt động

BCĐ chuyển chợ Phú Lộc

Ngày 29/11 đến ngày 30/11/2021 (2 ngày)

Dừng hoạt động kinh doanh tại chợ cũ, tháo dỡ lều lán tại chợ Cũ bàn giao lại mặt bằng cho UBND xã thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

BCĐ chuyển chợ Phú Lộc, Công an xã Cẩm Vũ, Công ty chợ Tây Bắc

Ngày 30/11/2021 (tức ngày 26/10 âm lịch)

Tổ chức khai trương chợ

UNBD xã Cẩm Vũ, BCĐ chuyển chợ, Công ty chợ Tây Bắc

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Ban Chỉ đạo di chuyển chợ, Ban quản lý lâm thời cùng chủ đầu tư Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc tại Hải Dương hoàn tất lắp đặt các thiết bị, biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy, quy định của chợ, vận hành thử nghiệm các trang thiết bị như ánh sáng, điện, nước, hệ thống PCCC, an ninh…chuẩn bị đưa chợ vào hoạt động.

2. Triển khai thẩm định danh sách các hộ đăng ký bốc thăm

- Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan cùng thực hiện thẩm định, xét duyệt danh sách các hộ tham gia bốc thăm theo các tiêu chí đã quy định, chốt danh sách bốc thăm để thực hiện niêm yết công khai.

- Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc thực hiện niêm yết công khai danh sách các hộ đủ điều kiện bốc thăm các vị trí bán hàng trong thời gian 5 ngày trước khi di chuyển chợ (địa điểm niêm yết tại UBND xã Cẩm Vũ, nhà văn hóa thôn, cổng chợ cũ, mới, nhà điều hành BQL chợ mới) để các hộ tiểu thương, nhân dân biết giám sát việc thực hiện; tiếp nhận phản ánh của nhân dân về danh sách các hộ đủ điều kiện bốc thăm;

3. Bố trí, sắp xếp ngành hàng và vị trí bán hàng

Căn cứ số liệu thống kê đăng ký thực tế, nghiên cứu tính toán thuận lợi và khoa học cho người bán và người mua, dự kiến mở rộng kinh doanh, Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc đưa ra phương án sắp xếp như sau:

* Khu vực chợ dân sinh có mái che: Tổng 180 điểm kinh doanh (ĐKD)

- Từ số 01 đến số 12; từ số 61 đến số 72: Tổng 24 ĐKD hàng ăn;

- Từ số 25 đến số 36: Tổng 12 ĐKD hàng trái Cây;

- Từ số 37 đến số 48: Tổng 12 ĐKD hàng cá và Thủy Sản;

- Từ số 49 đến số 60 và 109 đến 120: Tổng 24 ĐKD hàng thịt (Lợn, Bò, Gà..)

- Từ 73 đến số 84; từ số 85 đến số 96: Tổng 24 ĐKD hàng đồ khô;

- Từ số 97 đến số 108 và số 121 đến số 156: Tổng 48 ĐKD hàng Rau xanh;

- Từ số 157 đến số 180: Tổng có 24 ĐKD Hàng truyền thống.

4. Tổ chức bốc thăm các vị trí bán hàng

Ban chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc tổ chức thực hiện bốc thăm vị trí điểm kinh doanh và ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh với các tiểu thương; ổn định hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn:

- Thông báo trực tiếp bằng điện thoại, giấy mời đến các hộ tiểu thương theo đơn đăng ký để rà soát lại lần cuối danh sách đăng ký để tiến hành bốc thăm.

- Kế hoạch, quy chế và các thông tin về việc tổ chức bốc thăm được niêm yết công khai tại BQL chợ và trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, phát thanh địa phương…

- Nguyên tắc bốc thăm:

+ Tất cả các hộ đang kinh doanh tại chợ cũ có đơn xin di chuyển vào chợ mới được ưu tiên bốc thăm trước. Sau ổn định nhận bàn giao vị trí điểm kinh doanh thì mới đến các hộ các hộ tiểu thương đăng ký vào chợ mới năm 2021 (có danh sách xác nhận của UBND xã Cẩm Vũ).

+ Các ngành hàng đăng ký bốc thăm vào vị trí điểm kinh doanh theo từng khu vực ngành hàng đã được phân bổ theo quy hoạch.

+ Các hộ có 02 gian trở lên được ưu tiên bốc trước: bốc thăm một lần và lấy số thứ tự liền nhau.

+ Các hộ có 01 gian hàng bốc thăm số nào sẽ được thuê, sử dụng điểm kinh doanh đó.

- Địa điểm: Tổ chức bốc thăm ngay tại các khu ngành hàng trong chợ mới.

- Đại diện các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các hộ kinh doanh của từng ngành hàng: Giám sát trực tiếp các nội dung, quá trình bốc thăm; đảm bảo sự công khai, minh bạch và công bằng.

5. Công tác giải tỏa các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trong thôn Phú Lộc

Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch giải tỏa các hộ cố tình họp chợ tại chợ cũ chợ cóc, chợ tạm, tụ điểm chợ đang kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trong thôn, trong xã, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình trước, trong và sau khi di chuyển chợ.

6. Triển khai công tác tuyên truyền

Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc thực hiện nhiệm vụ:

Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng xã, thôn, thời lượng 02 lượt/ngày về Kế hoạch và thông báo của Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc về chủ trương chuyển chợ, thời gian, tiến độ di chuyển; Kế hoạch giải tỏa các điểm chợ cóc, tụ điểm, các hộ họp chợ dọc hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.

- Đề nghị các ban ngành liên quan tuyên truyền đến các hộ kinh doanh buôn bán trong chợ Phú Lộc (cũ), trên toàn thôn Phú Lộc thực hiện chủ trương di chuyển chợ của Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc.

- Chỉ đạo BQL chợ Phú Lộc lắp đặt Bảng thông tin tại khu chợ Phú Lộc (cũ), khu chợ mới để niêm yết thông báo chủ trương, thời gian di chuyển chợ, danh sách các hộ được bố trí bốc thăm thuê điểm kinh doanh.

7. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan đến di chuyển chợ và bố trí sắp xếp gian hàng

Ban Chỉ đạo di chuyển chợ Phú Lộc tiếp thu ý kiến đóng góp và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của các hộ tiểu thương và nhân dân trong phạm vị quyền hạn của đơn vị mình. Vượt quyền hạn, chức năng của đơn vị thì tổng hợp báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

8. Công tác quản lý hoạt động chợ

- UBND xã Cẩm Vũ tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phú Lộc (mới) theo quy đinh.

- Thực hiện cho thuê, sử dụng điểm kinh doanh: BCĐ di chuyển chợ Phú Lộc tổ chức bàn giao điểm kinh doanh và cho ký cam kết với thời hạn 01 năm cho tất cả các điểm kinh doanh, hết thời hạn sẽ ưu tiên các hộ đang thuê được thuê tiếp.

- UBND xã Cẩm Vũ phối hợp với chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Tập đoàn Tây Bắc chi nhánh tại Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Hỗ trợ các trang thiết bị để ổn đinh thời gian đầu hoạt động như: Nội quy chợ, thiết bị nhà BQL, bộ đàm nội bộ, loa nội bộ khu chợ…

+ Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an PCCC&CNCH tổ chức huấn luyện, đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC, CNCH, cho đội ngũ BQL chợ.

+ Lập phương án PCCC&CNCH cấp cơ sở, tổ chức diễn tập với các tình huống giả định tại chợ.

+ Chuyển giao vận hành hệ thống PCCC, điện, nước và các hạng mục liên quan.

9. Tổ chức khai trương hoạt động chợ

UBND xã Cẩm vũ, BCĐ chuyển chợ Phú Lộc phối hợp với chủ đầu tư Công ty CP tập đoàn đầu tư Tây Bắc Chi nhánh tại Hải Dương lập kế hoạch marketing và khai trương chợ đảm bảo trang trọng, tạo không khí phấn khởi cho các hộ kinh doanh nhằm thu hút mọi người dân trong khu vực đến với khu chợ mới.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện sắp xếp ổn định kinh doanh, kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, thông báo, Marketing và kinh phí tổ chức di chuyển chợ cũ vào chợ mới, đưa chợ mới vào hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu chợ mới do UBND xã Cẩm Vũ thực hiện theo quy định.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch triển khai đưa chợ mới Phú Lộc vào hoạt động. Yêu cầu các ban ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND xã để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1702
Trước & đúng hạn: 1702
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 20:17:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 9
Tất cả: 39,115