AN NINH-QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QP&AN XÃ CẨM VŨ TỔ CHỨC KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022
03/07/2022 12:00:00

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện; Nghị quyết số 31/NQ-ĐU ngày 24/12/2021 của Đảng ủy xã; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã về nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-BTT ngày 26/3/2022 của Hội đồng GDQPAN huyện về Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 trêm địa bàn xã Cẩm Vũ năm 2022. Sáng ngày 02/7/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh (QPAN) xã Cẩm Vũ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2022. Dự lớp khai mạc có đồng chí Phạm Đăng Trọng - UV. BTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Thượng tá Vũ Minh Thiên - UV. BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng GDQPAN, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; đồng chí Thượng tá Dương Văn Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự, Ủy viên Hội đồng Giáo dục QPAN huyện; đại biểu Ban dân quân; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Giáo dục QPAN huyện; các đồng chí cán bộ quân sự huyện phụ trách chuyên môn, phụ trách quân sự xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, thành viên Hội đồng Giáo dục QPAN xã Cẩm Vũ; các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban quản lý lớp học cùng 110 đồng chí học viên đối tượng 4 năm 2022 là: Chi hội trưởng, chi hội phó hội: Nông dân, người cao tuổi, cựu chiến binh; Bí thư, phó bí thư chi đoàn xã; Đảng viên, công chức, viên chức không phải là đảng viên giữ các chức vụ Trưởng, Phó các ban, nghành, đoàn thể xã.

 
 
   
Giáo dục về Quốc phòng An ninh là một nhiệm vụ quan trọng của nền giáo dục quốc gia, là một nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và có ý nghĩa quan trọng chiến lược đào tạo con người, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề cơ bản. Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng An ninh của cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 theo quy định./.
BAN BIÊN SOẠN XÃ CẨM VŨ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 887
Trước & đúng hạn: 887
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 09:18:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 36,998