CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển, đưa chợ vào hoạt động Chợ Phú Lộc - xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương
28/12/2021 08:21:42

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển, đưa chợ vào hoạt động Chợ Phú Lộc - xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM VŨ

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ; Căn cứ Nghị định số: 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Căn cứ vào Quyết định Số: 20/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 về Sửa đổi một số Điều Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ vào Văn bản số 955/UBND-KTHT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Cẩm Giàng về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng chợ dân sinh Phú Lộc và khu đất TMDV thuộc dự án Khu dân cư thương mại chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 26 tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Cẩm Giàng về việc tổng hợp ý kiến và thống nhất phương án quy hoạch tổng mặt bằng chợ dân sinh Phú Lộc và khu đất TMDV thuộc Khu dân cư, thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng;

- Căn cứ thủ tục pháp lý và tiến độ đầu tư của dự án Khu dân cư, thương mại và chợ Phú Lộc xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng;

- Xét đề nghị của Văn phòng UBND và Công chức Tài chính – Kế toán xã Cẩm Vũ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển chợ mới Phú Lộc - xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

2. Ông Đào Đắc Thanh: Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

3. Ông Đặng Đức Anh: Trưởng CA xã - Phó trưởng ban

4. Bà Vũ Thị Điệp: Công chức Kế toán, Tài chính xã - Ủy viên

5. Ông Đào Hữu Thạo: Công chức Địa chính, Xây dựng, MT xã - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Văn Thường: Cán bộ Địa chính NN, XDNTM, GT-TL xã - Ủy viên.

7. Ông Đào Văn Cường: Công chức Văn hóa - TT -TD&TT - Ủy viên

8. Ông Trần Văn Hiệp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Ủy viên

9. Bà Nguyễn Thị Tưởng: Công chức Văn phòng UBND xã - Ủy viên

10. Ông Đặng Văn Khung: Trưởng Đài truyền thanh xã - Ủy viên

11. Ông Hoàng Văn Vang: Trưởng thôn Phú Lộc - Ủy viên

* Mời các ông bà có tên sau đây tham gia vào Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Đông: Chủ tịch UBMTTQ xã - Ủy viên

2. Ông Vũ Hồng Quân: Chủ tịch Hội CCB xã - Ủy viên

3. Ông Hoàng Hữu Long: Chủ tịch Hội Nông dân xã - Ủy viên

4. Bà Vũ Thị An: Chủ tịch Hội LHPN xã - Ủy viên

5. Bà Hoàng Thị Hiền Phượng: Bí thư Đoàn Thanh niên xã - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Chỉ đạo xây dựng phương án đưa chợ vào hoạt động, tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh tại chợ cũ, chợ tạm và các hộ kinh doanh trên các tuyến đường vào kinh doanh tại chợ mới vừa xây dựng.

2. Công bố công khai phương án di chuyển chợ cũ, chợ tạm đến các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ, các đơn vị liên quan và nhân dân địa phương trên các thông tin đại chúng, trụ sở UBND xã, trang thông tin điện tử xã để các tổ chức, hộ kinh doanh và nhân dân biết và thực hiện.

3. Tuyên truyền cho bà con nhân dân các chủ trương chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ, phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu, liên quan cho các đơn vị có nhu cầu kinh doanh tại chợ Phú Lộc mới.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các phương án, sắp xếp ngành hàng kinh doanh cho các tiểu thương khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

5. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Chương trình công tác, nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Trưởng ban phân công.

6. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND xã Cẩm Vũ trong quá trình hoạt động. Kinh phí hoạt động do ngân sách xã đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 3: Văn phòng UBND xã; các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 887
Trước & đúng hạn: 887
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 09:31:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM VŨ - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Xã Cẩm Vũ

Điện thoại: 0987.344.887

Email: mstuong@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 36,999